سامانه هوش افزای مدارس

امکان گذاشتن فیلم های آموزشی در دسته های مختلف ،دارای موتور  آزمون ساز ، برگزاری آزمون   آنلاین و اعلام نتایج ، تسهیل ارتباط اولیاء و مربیان

ورود

مجموعه ها

آموزش دروس دبیرستان

ارتباط دانش آموز با معلم

دانش آموزان می توانند در خارج از وقت مدرسه و از طریق سیستم سهام با معلمان خود ارتباط داشته و مسائل و مشکلات آموزشی و مشاوره ای خود را با ایشان مطرح کنند . این امکان به خصوص در شبهای امتحان کمک بالقوه ای به دانش آموزان است .

آزمون آنلاین

سیستم آموزشی سهام دارای موتور آزمون ساز قویست که معلمین می توانند از طریق آن و در طول زمان سئوالاتی را به گنجینه سئوالات موتور آزمون ساز اضافه کنند و بعد اپراتور سیستم می تواند یک آزمون را با تعدادی سئوال ایجاد کند و برای آن زمان برگزاری تعیین کند به شکلی که در روز مشخصی و در ساعت مشخصی آزمون شروع شود و در ساعت مشخصی پایان یابد و نتیجه آزمون بلافاصله با تحلیل آماری ارائه شود 

ارتباط الکترونیکی اولیاء و مربیان

با استفاده از سیستم سهام ارتباط مستقیم ، آنلاین و الکترونیک اولیاء و مربیان به راحتی فراهم میشود . با استفاده از سیستم پیام رسان ، تالار گفتگو و نیز مشاهده کارنامه الکترونیک و آزمونهای آنلاین اولیاء می توانند از وضعبت تحصیلی فرزند خود اطلاع حاصل کنند .

کارنامه الکترونیک

با استفاده از سیستم سهام اولیاء مدرسه می توانند کارنامه الکترونیک را تولید نموده و دانش آموزان و اولیاء آنها می توانند از هر جای دنیا کارنامه را مشاهده نمایند .